Kako dodati Google fontove na linux sustav?
Svi fontovi koje ste ikada trebali na dohvat ruke.
5 listopada, 2020 od
Kako dodati Google fontove na linux sustav?
Goran Štimac

Preuzmite Google fontove sa github.com

Izradite direktorij “.fonts” u “home” koristeći terminal i naredbu:

mkdir ~/.fonts

Unzipajte sadržaj preuzete datoteke (cca 350MB) u novo kreirani direktorij “.fonts” naredbom:

cd ~/.fonts; unzip ~/Downloads/master.zip

Regenerirajte font cache naredbom:

sudo fc-cache -fv

Ako želite da Vam se novi fontovi učitaju u već otvorene aplikacije morate ih zatvoriti i otvoriti ponovo.

Sada trebate imati sve Google fontove na raspolaganju u svim aplikacijama linux sustava.