Kako instalirati phpMyAdmin na Ubuntu linux
phpMyAdmin podržava širok raspon operacija na MySQL i MariaDB bazama podataka
9 listopada, 2020 od
Kako instalirati phpMyAdmin na Ubuntu linux
Goran Štimac

Što je phpMyAdmin?

phpMyAdmin je besplatan softverski alat napisan u PHP-u, namijenjen upravljanju MySQL-om preko interneta. phpMyAdmin podržava širok raspon operacija na MySQL i MariaDB bazama podataka. Često korištene operacije (upravljanje bazama podataka, tablicama, stupcima, odnosima, indeksima, korisnicima, dozvolama, itd.) Mogu se izvršiti putem korisničkog sučelja, dok još uvijek imate mogućnost izravno izvršiti bilo koji SQL izraz.

Postavimo phpMyAdmin

Instalirajte phpMyAdmin iz zadanih Ubuntu repozitorija:

sudo apt update
sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-gettext
sudo phpenmod mbstring
sudo systemctl restart apache2

Prilagodite korisničku autentifikaciju i privilegije:

sudo mysql

Konfigurirajte root račun za provjeru autentičnosti pomoću zaporke i ne zaboravite promijeniti zaporku “password”:

SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Podjeli