Kako riješiti CORS problem s font datotekama
Postavili ste CDN i imate problem s fontovima, evo rješenja.
9 listopada, 2020 od
Kako riješiti CORS problem s font datotekama
Goran Štimac

Apache

Dodati ovaj blok u .htaccess datoteku i htaccess.conf datoteku na sami početak:

<FilesMatch ".(eot|otf|ttf|woff|woff2)">
      Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>

Nginx

Dodati ovaj blok u virtual host datoteku i ponovo pokrenuti Nginx:

location ~* .(eot|otf|ttf|woff|woff2){
     add_header Access-Control-Allow-Origin *;
}

Nakon što su dopune napravljene najbolje je napraviti invalidaciju CloudFront distribucije koristeći putanju “/*”.

Podjeli