Kako dodati Google fontove na Ubuntu/Debian linux sustav?

Preuzmite Google fontove sa:

https://github.com/google/fonts/archive/master.zip

Izradite direktorij “.fonts” u “home” koristeći terminal i naredbu:

mkdir ~/.fonts

Unzipajte sadržaj preuzete datoteke (cca 350MB) u novo kreirani direktorij “.fonts” naredbom:

cd ~/.fonts; unzip ~/Downloads/master.zip

Regenerirajte font cache naredbom:

sudo fc-cache -fv

Ako želite da Vam se novi fontovi učitaju u već otvorene aplikacije morate ih zatvoriti i otvoriti ponovo.

Sada trebate imati sve Google fontove na raspolaganju u svim aplikacijama linux sustava.

Gatsby JS otklanjanje pogreške – limit of file watchers reached na Ubuntu/Debian linux sustavu