Kako dodati SWAP prostor na Ubuntu/Debian linux server?

SWAP je virtualna memorija izvan instalirane fizičke memorije (RAM-a).

Provjera sustava kako bi vidjeli postoje li već SWAP informacija:

free -h
sudo swapon --show

Provjera slobodnog prostora na particiji:

df -h

Izrada SWAP datoteke:

sudo fallocate -l 1G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile

Obavezna provjera dopuštenja SWAP datoteke:

ls -lh /swapfile

Omogućavanje SWAP prostora:

sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

Optimiziranje SWAP postavki:

sudo nano /etc/sysctl.conf

Na dno datoteke dodati vm.swappiness=10 i vm.vfs_cache_pressure=50.

Odoo server e-mail setup: SPF, DKIM and DMARC explained