Kako lako učiniti WordPress sustav sigurnijim?

Svaka WordPress instalacija u root direktoriju aplikacije ima datoteku wp-config.php u koju trebate dodati ove dvije linije koda na samo dno datoteke:

// SECURE WP
define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true );
define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );

FORCE_SSL_ADMIN osigurava administrativno sučelje na način da onemogućava rad u istom bez upotrebe SSL protokola čime štiti podatke od slučajnog otkrivanja.

DISALLOW_FILE_MODS osigurava sustav na način da onemogućuje bilo kakve dopune sustava što uključuje i nadogradnje. Uključivanjem ove opcije značajno povećavate sigurnost aplikacije kako od pogrešaka korisnika administracije tako i od problema koji proizlaze iz dodataka ili samog WordPress sustava.

Kako konfigurirati Git da pamti korisničko ime i lozinku u repozitoriju?