Kako postaviti LAMP stog na Ubuntu/Debian linux server?

Što je LAMP?

LAMP je arhetipski model skupova web-servisa, nazvan kao skraćenica od imena njegovih izvornih četiriju otvorenih komponenti: Linux operativni sustav, Apache HTTP poslužitelj, MySQL sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (RDBMS) i PHP programskog jezika.

LAMP je najčešće okruženje za popularne PHP aplikacije kao što su: WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Laravel i mnoge druge.

Postavimo LAMP stog

Instaliranje Apachea i prilagodba vatrozida kako bi se omogućio web-promet:

sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo ufw allow in "Apache Full"

Instaliranje MySQLa:

sudo apt install mysql-server
sudo mysql_secure_installation
sudo mysql

Konfigurirajte root računa za provjeru autentičnosti pomoću zaporke, ne zaboravite promijeniti password u svoju zaporku:

SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Instaliranje PHPa:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Linux naredbe za sigurnosno kopiranje i vraćanje MySQL baza podataka u terminalu