Početna / Blog / Post
Kako unijeti novu lozinku za WordPress koristeći MySQL CLI-a na Linuxu
21 veljače, 2021 od
Kako unijeti novu lozinku za WordPress koristeći MySQL CLI-a na Linuxu
Goran Štimac

Pogledati naziv baze podataka koju WP koristi. Naziv baze možete pronaći u datoteci wp-config.php ili možete koristiti naredbu:

grep DB_NAME wp-config.php

Zanima nas ova linija:

define( 'DB_NAME', 'wpdatabase' );

Kada smo saznali naziv baze trebamo se spojiti na nju koristeći naredbu:

mysql -u root -p wpdatabase

Sada trebamo pronaći korisnika koristeći naredbu sličnu ovoj, prilagodite prema potrebi:

SELECT ID, user_login, user_pass, user_email FROM wp_users;

kada smo pronašli korisnika najlakše ga je odabrati koristeći ID, najčešće je ID administratora 1 jer je prvi korisnik koji je kreiran, i naredbu za unos nove lozinke ovako:

UPDATE wp_users SET user_pass = MD5('my-new-password-here') WHERE ID = 1;
quit;

To je to, probajte se prijaviti u WP administraciju.